Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe STANFORM Stanisław Mleczek zaopatruje przemysł obuwniczy w niezbędne formy obuwnicze do produkcji : podeszew, obcasów, klinów i wierzchników do produkcji: obuwia plażowego, roboczego i specjalistycznego np. dla służb mundurowych, do produkcji : kaloszy, gumowców i gumofilców. Tak jak przy formach wtryskowych budowa form obuwniczych także wymaga ścisłej współpracy z klientem w zakresie :

  • tworzenia modelu 3D
  • faktury podeszwy
  • urzeźbienia protektora
  • sposobu uwalniania podeszwy
  • posobu doprowadzenia wtrysku, szczególnie wielokolorowego.

Po uzgodnieniu niezbędnych danych konstrukcyjnych wykonywany jest model prototypowy, który przekazywany jest do klienta. Po jego zaakceptowaniu realizujemy formę próbną, która po pozytywnej opinii klienta uruchamia wykonawstwo kompletu form. Podczas procesu wykonywane są próbne wtryski i dokonywane są pomiary podeszw. Na życzenie klienta wykonujemy wdrożenie form do produkcji u klienta na jego maszynach. Po odpowiedniej obróbce ręcznej oraz oklejeniu niezbędnymi okleinami model przekazywany jest na odlewnię, gdzie powstaje odlew gniazda formy. Następnie forma kierowana jest na frezarko-kopiarkę lub frezarko-grawerkę, gdzie wykonywana jest górna część formy wraz z miskami. Po tych zabiegach formę przejmuje ślusarz i grawer, gdzie bardzo precyzyjnymi narzędziami nadaje ostateczny wygląd formy.

Kontrola wtrysku i pomiary podeszwy kończą proces produkcji w firmie. Na życzenie klienta ostateczna operacja wdrożeniowa wykonywana jest u klienta na jego maszynie. Natomiast proces produkcji form wtryskowych wymaga wielokrotnych konsultacji i uzgodnień z klientem i wieloma innymi firmami takimi jak FCPK Bytów, HASCO, DME, MEUSBURGER, KNARR, z których sprowadzamy znormalizowane elementy form wtryskowych. Od konstrukcji wypraski zależą: koszt wykonania, trwałość i właściwa praca formy, jak również koszt i wydajność produkcji. Dlatego też wszelkie uzgodnienia konstrukcyjne są tak ważne dla osiągnięcia zamierzonego efektu oraz zadowolenia klienta.
      
Aby sprostać tak dużym wymaganiom dokonuje się analizy technologicznej wyrobu, która jest wyodrębnioną czynnością w procesie wdrożenia formy do produkcji. Elementem analizy technologicznej jest określenie:

  • miejsc doprowadzenia tworzywa w formie,
  • płaszczyzny podziału form,
  • rodzaju faktury,
  • sposobu uwalniania i usuwania wyprasek z formy,
  • dokładność wymiarowa wyprasek.

Do tego celu wyznaczamy najlepszych inżynierów konstruktorów, którzy przy pomocy programu 3D CAD/CAM Pro/Engineer tworzą doskonałe konstrukcje form. Natomiast wysoko wykwalifikowana kadra techniczna realizuje zadania poprzez zastosowanie nowoczesnego parku maszynowego. Kontrola wtrysku oraz pomiar wyprasek kończy proces produkcji form w firmie Stanform. Wdrożenie do produkcji odbywa się u klienta przy jego udziale.